Discrete(Ayrık) ve Continuous(Sürekli) Kavramları

Herkese Merhaba,

Bu yazımda Tableau’da Discrete ve Continuous kavramlarından ve öneminden bahsetmek istiyorum. Yeni bir veri kaynağına bağlandığınızda, Tableau veri kaynağındaki her alanı, alanın içerdiği veri türüne bağlı olarak Veri bölmesinde boyut veya hesaplama olarak atar. Bizler de verilerin görünümlerini oluşturmak için bu alanları kullanırız. Tableau, alanın ayrı(mavi) veyasürekli(yeşil) olmasına bağlı olarak görünümdeki verileri farklı şekilde temsil eder. Discrete(Ayrık) ve Continuous(Sürekli) kavramları matematiksel birer terimdir. Discrete; tek ve farklı, Continuous ise kesinti olmadan aralıksız bir bütün oluşturma anlamına gelir. Aşağıda görüldüğü gibi Continuous ayarlanan değer yatay bir eksen oluştururken, Discrete olarak ayarlanan değer yatay başlıklar oluşturur.

 

Burada, yeşil renkli arka planlar Continuous(Sürekli) iken, Mavi renkli arka plan olan Quantity niteliği Discrete(Ayrık)’tır. Dicrete(Mavi)alanlar her bir değerin ayrı ayrı gösterilebileceğini söyler. Continuous(Yeşil) alanlar ise, bir değişkenin birden fazla değer aralığında olabileceğini anlatır.

 

     Tableau’da verilerimiz kategorik ve sayısal olarak iki ayrı grupta bulunur. Bu gruplar    Dimensions(Boyutlar) ve Measures(Ölçümler) olarak adlandırılır. Measure alanında matematiksel işlemlerin yapılabileceği veriler bulunurken Dimensions alanında kategorik veriler bulunmaktadır. Tableau Measures’a atadığı sayısal alanları continuous olarak Dimensions’a atadığı kategorik alanları ise Discrete olarak kabul eder.  Colums, Rows, Filter ve Marks rafı da bize aynı şekilde bilgi verir. Tableau her alana farklı şekilde davranır.

Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

Leave a Reply

Your email address will not be published.